Firma Atelier DOLMEN v.o.s. vznikla v polovině roku 1994 zaměřená na komplexní projektování veškerých staveb. V roce 2010 byla provedena fůze s firmou Studio DOLMEN s.r.o., která v rukou stejných majitelů prováděla a do dnes provádí návrhy interiérů všeho druhu a jejich realizace na klíč. Firma Studio DOLMEN s.r.o. se stala nástupnickou firmou a provádí dnes veškeré služby jako jedna firma. Dále pracuje ve stejné skupině firma Atelier DOLMEN s.r.o., která má zaměření shodné, jako firma Studio DOLMEN s.r.o. Majitelem a jednatelem je Ing. arch. Libor Jiřík. Podrobný popis činnosti těchto  firem je popsán níže.

           

Vznik firem Atelier DOLMEN s.r.o  a Studio DOLMEN s.r.o. byl motivován snahou uspokojit poptávku zákazníků po komplexních službách v tomto oboru. Proto dnes firmy mohou nabídnout projektovou a inženýrskou činnost v segmentu veškerých pozemních staveb – rodinné domy, bytové domy, občanské stavby, průmyslové stavby, návrhy interiérů a v neposlední řadě i služby v oblasti designu a poradenství.

                Projektová dokumentace je zpracovávána ve všech stupních - od studií až po projekty pro provedení stavby včetně speciálních profesí, inženýrská činnost je prováděna v rozsahu od zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení, přes stavebně technické dozory až po kolaudační rozhodnutí.

                Samostatnou a velice významnou část činnosti firem činní projektová a inženýrská činnost, realizační projekty, provádění autorských a stavebně technických dozorů ve firmách potravinářského i jiného  průmyslu. Pro tyto firmy je taktéž realizována úplně kompletní činnost. Ta je opět zajišťována v plném rozsahu včetně speciálních profesí (chlazení, VZT a klimatizace, MaR, zabezpečovací systémy chlazení, technické plyny atd.). Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se naše firmy podílí na zpracování  konceptů rozvoje těchto firem včetně plánování technologických částí, návrhů konceptu likvidace odpadů atd.                                     

                V rámci těchto všech činností nabízí firma i řadu souvisejících služeb, jako jsou geologické průzkumy, výškopisné a polohopisné zaměření, stavebně technické a statické průzkumy, radonové průzkumy, odhady, převody pozemků apod